Skip to content

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Εξειδικευμένος εξοπλισμός & σύγχρονες μέθοδοι, για κάθε φάση της εγκυμοσύνης.

Ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Βυθούλκας Κωνσταντίνος, στο χώρο του ιατρείου του, στο κέντρο της Ζακύνθου, διαθέτει άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα, για να παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες μαιευτικής στις μέλλουσες μητέρες.

Ο Ιατρός διαθέτει άδεια εκτέλεσης υπερήχων από το ΚΕΣΥ Αρ.πρωτ. Υ7α/ΓΠ.98801/01.12.2003

1ο τρίμηνο - Αυχενική Διαφάνεια

Πιστοποιημένο ιατρείο για αυχενική διαφάνεια

Konstantinos Vithoulkas FMF ID:15738

Το πρώτο από τα βασικά υπερηχογραφήματα της κύησης είναι το υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου που μπορεί να διακριθεί σε:

 1. Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης(μέχρι τις 10 + 6 εβδομάδες), στο οποίο γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί η τοποθεσία της κύησης και το γεγονός ότι το έμβρυο έχει καρδιακούς παλμούς και συνήθως γίνεται διακολπικά.

  Συγχρόνως, γίνεται και ένας προγραμματισμός των αιματολογικών και ουρολογικών εξετάσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

  Επίσης, εάν ο προληπτικός έλεγχος έχει γίνει πέραν του ενός έτους, προτείνεται να γίνει και περιλαμβάνει τεστ Παπανικολάου, μικροβιακό έλεγχο κόλπου και ενδοτραχήλου, διακολπικό έλεγχο ωοθηκών (εκτός της μήτρας που έτσι και αλλιώς θα γίνει) καθώς και εξέταση μαστών και, εάν είναι δυνατόν, υπερηχογράφημα μαστών.

 2. Υπερηχογράφημα ή μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας(στις 11 + 0 και στις 13 + 6 εβδομάδες), ή 1ου τριμήνου screening όπως ονομάζεται διεθνώς, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στη συνέχεια.  Εφόσον χρησιμοποιείται λογισμικό (software) με το πρόγραμμα του Fetal Medicine Foundation (FMF, London, UK) για υπολογισμό των πιθανοτήτων για τρισωμίες, η εξέταση πρέπει να διενεργείται από ιατρούς που είναι πιστοποιημένοι από το FMF τουλάχιστον για τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και επιθυμητά και για την εκτίμηση των υπολοίπων δευτερευόντων δεικτών (ρινικό οστό, φλεβώδης πόρος, τριγλώχινα βαλβίδα). Η πιστοποίηση αυτή ανανεώνεται ετήσια και το όνομα του ιατρού αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του FMF ανά χώρα. Η σχετική άδεια χορηγείται από το FMF μετά από εξετάσεις και είναι αυστηρά προσωπική. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του ιατρού (και σε περίπτωση χρήσης λογισμικού FMF και ο αντίστοιχος αριθμός της άδειάς του) πρέπει να είναι εμφανής στην έκθεση του ελέγχου 1ου τριμήνου.

  Παρακαλώ δείτε περισσότερα στην αντίστοιχη σελίδα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (κατευθυντήρια οδηγία No 28, Απρίλιος 2020 και https://hsog.gr/wp-content/uploads/2023/09/EMGE-No-28-1.pdf).

  Επίσης, χρήσιμο είναι να γίνεται και διακολπικό υπερηχογράφημα για να εκτιμηθεί το μήκος του τραχήλου.
2ο τρίμηνο - Υπερηχογράφημα Εμβρύου

Σε αυτή την ηλικία κύησης πρέπει να πραγματοποιείται μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σωματικού βάρους και έλεγχος για πρωτεϊνουρία.

Βασικό ρόλο κατά την περίοδο αυτή της εγκυμοσύνης κατέχει το ανατομικό υπερηχογράφημα του εμβρύου (Β΄ επιπέδου) που συστήνεται να γίνεται μεταξύ 20-23+6 εβδομάδων κυήσεως και στο οποίο πρέπει να υποβάλλονται όλες οι έγκυες από εξειδικευμένο στην Εμβρυομητρική Ιατρική Μαιευτήρα - Γυναικολόγο.

Ο σκοπός του πληθυσμιακού αυτού ελέγχου είναι η πιθανή εντόπιση υφιστάμενων ανατομικών ανωμαλιών του εμβρύου, ώστε να δοθεί εν συνεχεία στους γονείς η δυνατότητα κατάλληλης συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις (ενδομήτρια θεραπεία εμβρύου, διακοπή κυήσεως ανάλογα με τη βαρύτητα της ανωμαλίας, υποστηρικτική αγωγή, τοκετός σε εξειδικευμένο για τη μετέπειτα αντιμετώπιση του νεογνού κέντρο).

Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο, προτείνεται επιπλέον η υπερηχογραφική εκτίμηση του μήκους του τραχήλου ως πληθυσμιακός έλεγχος (screening) για τον πρόωρο τοκετό. Επίσης, προτείνεται η μέτρηση της αντίστασης της ροής αίματος στις μητριαίες αρτηρίες με χρήση Doppler ως πληθυσμιακός έλεγχος (screening) για την προεκλαμψία και την υπολειπόμενη αύξηση του εμβρύου. Αν οι έγκυες βρεθούν με αυξημένο κίνδυνο για τις ανωτέρω επιπλοκές (μήκος τραχήλου<25mm και mean PI μητριαίων, προτεινόμενος έλεγχος μεταξύ 20+0 - 23+6 εβδομάδων κυήσεως αρτηριών >95η εκ θέση, αντίστοιχα) τροποποιείται ανάλογα και η διαχείριση της κύησης.

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία

Περισσότερες πληροφορίες:

https://hsog.gr/wp-content/uploads/2023/09/60-1.pdf

3ο τρίμηνο - Doppler

Προτεινόμενος έλεγχος 3ου τριμήνου - Doppler

Πρέπει να πραγματοποιείται μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σωματικού βάρους και έλεγχος για πρωτεϊνουρία. Επίσης, προτείνεται γενική εξέταση αίματος. Στις Rhesus αρνητικές εγκύους χορηγείται υπεράνοσος αντι-D γ-σφαιρίνη.

Όλες οι έγκυες που δεν έχουν προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη ή προηγουμένως διαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη της κύησης πρέπει να υποβάλλονται σε καμπύλη ανοχής γλυκόζης μεταξύ 24ης και 28ης εβδομάδας κύησης (ΕΜΓΕ, οδηγίες No 35 & 36: https://hsog.gr).

Εφόσον η έγκυος προσέλθει μετά τις 28+0 εβδομάδες, θα της συσταθεί να υποβληθεί στην καμπύλη ανοχής το συντομότερο δυνατό. Προτεινόμενος έλεγχος στις 32 εβδομάδες είναι για την εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου σε συνδυασμό με μια λεπτομερή εξέταση, δεδομένου ότι κάποια προβλήματα εμφανίζονται στο 3ο τρίμηνο. Επίσης γίνεται Doppler, έλεγχος δηλαδή κάποιων αγγείων.

Από τις 34 εβδομάδες πρέπει να γίνεται πιο συχνή παρακολούθηση και συστηματική μέτρηση σωματικού βάρους, αρτηριακής πίεσης και έλεγχος για πρωτεϊνουρία (με ταινία εξέτασης ούρων - dipstick ούρων). H προγεννητική ανίχνευση της εμβρυικής υπολειπόμενης σωματικής αύξησης (Fetal Growth Restriction - FGR) παρέχει το πλεονέκτημα παρεμβάσεων για μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που σχετίζεται με αυτή την κατάσταση.

Η σχετιζόμενη με την FGR κακή έκβαση περιλαμβάνει την προωρότητα, την περιγεννητική ασφυξία, τον ενδομήτριο και νεογνικό θάνατο, άμεσες επιπλοκές όπως η κακή θερμορύθμιση, η υπογλυκαιμία, η πολυκυτταραιμία, η επηρεασμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού, καθώς και απώτερες, όπως η νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση.

Ο συστηματικός, καθολικός υπερηχογραφικός έλεγχος των κυήσεων στο τρίτο τρίμηνο αποτελεί μέθοδο ελέγχου της κατάστασης του εμβρύου. Διεθνώς, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή τον αριθμό των υπερηχογραφικών εξετάσεων.

ΕΕΥΜΓ:

https://hellenicultrasound.gr/images/hellenicultrasound/3st_trimester/3RD_TRIMESTER_HSUOG.pdf

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος με ελεύθερο DNA (cfDNA)

Κατευθυντήριες οδηγίες

Η πιθανότητα χρωμοσωματικών ανωμαλιών στην κύηση είναι περίπου 1,5%. Από αυτές, το 0,5% περίπου είναι αριθμητικές (π.χ. τρισωμίες 21, 18, 13) ή μικροσκοπικές δομικές, ενώ το υπόλοιπο περίπου 1% είναι υπομικροσκοπικές (μικροελλείψεις και διπλασιασμοί) 1,2.

Η εξέταση του ελεύθερου DNA (cfDNA) αποτελεί σήμερα την καλύτερη μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου (screening) για τις τρισωμίες 21, 18 και 133. Η μέχρι σήμερα, περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος για την εκτίμηση της πιθανότητας τρισωμιών είναι το υπερηχογράφημα της αυχενικής διαφάνειας στις 11–13 εβδομάδες κύησης σε συνδυασμό με τον έλεγχο βιοχημικών δεικτών (ελεύθερης β-hCG και ΡΑΡΡ-Α).

Ο έλεγχος με αυχενική διαφάνεια και βιοχημικούς δείκτες πλεονεκτεί του cfDNA στο ότι παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εμβρυϊκής ανατομίας καθώς και της πιθανότητας άλλων συγγενών βλαβών. H διάγνωση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών (αριθμητικών και υπομικροσκοπικών) γίνεται μόνο με επεμβατικές μεθόδους (αμνιοπαρακέντηση και βιοψία τροφοβλάστης).

Ως εκ τούτου:

 • Συνιστάται η πραγματοποίηση του υπερηχογραφήματος 11–13 εβδομάδων σε όλες τις εγκύους, ανεξάρτητα από την πρόθεσή τους να υποβληθούν ή όχι σε έλεγχο με cfDNA.
 • Το υπερηχογράφημα 11–13 εβδομάδων πραγματοποιείται με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές. Υπολογίζεται ο κίνδυνος για τρισωμίες 21,18,13 και συζητούνται εξατομικευμένα οι ακόλουθες δυνατότητες:
  • Μη περαιτέρω ελέγχου.
  • Μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου με cfDNA.
  • Επεμβατικού ελέγχου (αμνιοπαρακέντηση ή βιοψία τροφοβλάστης).
 • Συνιστάται η εξέταση του cfDNA να διενεργείται μετά από το υπερηχογράφημα 11–13 εβδομάδων, και αφού έχει προηγηθεί συμβουλευτική ως προς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του προγεννητικού ελέγχου.
 • Είναι σαφές ότι η εξέταση του cfDNA είναι ανιχνευτική και όχι διαγνωστική δοκιμασία και επομένως σε περίπτωση αποτελέσματος υψηλού κινδύνου απαιτείται επιβεβαίωση με επεμβατική μέθοδο.
 • Στην περίπτωση ανεύρεσης δεικτών χρωμοσωματικών ανωμαλιών στο 2ο τρίμηνο της κύησης, εφόσον δεν έχει προηγηθεί επεμβατικός έλεγχος ή εξέταση cfDNA, υπολογίζεται εκ νέου ο κίνδυνος των συχνότερων χρωμοσωματικών ανωμαλιών (τρισωμίες 21,18,13) και συζητούνται εξατομικευμένα οι ακόλουθες δυνατότητες:
  • Επεμβατικού ελέγχου (αμνιοπαρακέντηση).
  • Μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχουμε cfDNA.
  • Μη περαιτέρω ελέγχου.
 • Σε περίπτωση που προϋπάρχει εξέταση cfDNA χαμηλού κινδύνου και εν συνεχεία ανευρίσκονται υπερηχογραφικοί δείκτες χρωμοσωματικών ανωμαλιών, συνιστάται η διενέργεια επεμβατικού ελέγχου (λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση) με μοριακό καρυότυπο στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Αυξημένης αυχενικής διαφάνειας ή πτυχής.
  • Εμβρυικών ανωμαλιών.
  • Παρουσίας πολλαπλών δεικτών.
  • Παρουσίας δεικτών που σχετίζονται με παθολογική κλινική οντότητα επιπλέον της τρισωμίας 21.
 • Σε όλες τις κυήσεις πρέπει να γίνεται συμβουλευτική για τις σημερινές δυνατότητες του προγεννητικού ελέγχου με μοριακό καρυότυπο και του πολύ χαμηλού κινδύνου αποβολής μετά από τις επεμβατικές μεθόδους.
 • Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια του cfDNA στις δίδυμες κυήσεις. Επομένως, η χρήση του cfDNA σε δίδυμες κυήσεις πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη, και μετά από ενημέρωση.
 • Τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη χρήση του cfDNA για τις υπομικροσκοπικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες (μικροελλείψεις και διπλασιασμούς).

Από την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία:

https://www.hellenicultrasound.gr/index.php/protocols/dna-cfdna

Ιατρείο Βυθούλκα – Λιβέρη

Ο γυναικολόγος Βυθούλκας Κωνσταντίνος είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσετε κατ’ ίδιαν οτιδήποτε σας απασχολεί.

Προγραμματίστε την επίσκεψή σας στο χώρο του ιατρείου του, στη Ζάκυνθο.